VIL DU BLI LÆRLING INNEN MARIN NÆRING?

Søk gjennom Marint Kompetansesenter, og få søknaden din vurdert av over 140 bedrifter innen marin næring.

Gå til søknadsskjema
To menn poserer for kamera ombord en fiskebåt

Lærling

Vil du bli lærling i en av våre spennende medlemsbedrifter innen marin næring?

En lærling får både opplæring og yrkespraksis i bedrift, med mål om å oppnå yrkeskompetanse innen det aktuelle faget og forberede vedkommende til fagprøve.

Mann i skipsrom

Voksenlærling

Har du fullført videregående opplæring, og ønsker å ta fagbrev i et nytt fag?

Voksenlærlinger er ansatt som vanlige arbeidstakere, men må gjennomføre tverrfaglig teorieksamen i det faget en ønsker fagbrev i, før praktisk fagprøve.

Illustrasjon av mannskap på båt med tau

Lærekandidat

Ønsker du å gjennomføre opplæring for å få kompetansebevis innen et spesifikt marint fag?

Målet med ordningen er at lærekandidaten skal gjennomføre en mindre omfattende opplæring i deler av- eller hele læreplanen, og om mulig ta fagbrev.

Send inn din søknad om lærlingplass i dag!

Søknad om lærlingplass må sendes inn til VIGO innen 1. mars. 

Send også inn søknad via Marint Kompetansesenter, så forsøker vi å finne en plass til deg hos en av våre medlemsbedrifter. Søknadsfrist er mellom 1. februar og 5. april.

Gå til søknadsskjema

Hva drømmer du om å bli?

Fiskeoppdretter? Prosessoperatør? Matros? Innenfor marin næring er mulighetene mange. 

Noen veier å gå:

Fisker

Fisker

 • Vg.1 Naturbruk (Ålesund, Herøy, Fræna)

 • Vg.2 Fiske og fangst (Ålesund, Herøy, Fræna)

 • Vg.3 Opplæring i bedrift (2 år)

Matros

Matros

 • Vg.1 Elektro / TIP (Stort sett over alt)

 • Vg.2 Maritime fag (Matros) (Ålesund, Herøy, Kristiansund)

 • Vg.3 Opplæring i bedrift (2 år)

Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett

 • Vg.1 Naturbruk (Ålesund, Herøy, Fræna, Gjermundnes)

 • Vg.2 Akvakultur (Ålesund, Fræna)

 • Vg.3 Opplæring i bedrift (2 år)

Prosesstekniker

Prosesstekniker

 • Vg.1 TIP (Stort sett over alt)

 • Vg.2 Kjemiprosess (Fræna, Kristiansund)

 • Vg.3 Opplæring i bedrift

Informasjon til lærlinger

Informasjonshefte  Når du har fått lærekontrakt får du tilsendt/overlevert et infohefte.

Kompetanseboka — Alle lærlinger skal føre kompetansebok. Lærlingen besvarer alle læremål og faglig leder godkjenner at lærlingen innehar den kompetansen det vises til. Lærling og faglig leder kan registrere seg her.

Lærlinglønn

Lærlinger har krav på lønn. Dersom lærebedriften har inngått tariffavtale, har lærling rett til tariffestet lærlinglønn. Dersom arbeidsforholdet ikke er regulert gjennom tariffavtale, skal lønn og arbeidstid angis i arbeidsavtalen.

Lærling på fiskefartøy

Lærlinglønn på fartøy som er medlem i Norges Fiskarlag:

1 året: 0,4 lott
2 året: 0,6 lott
Ved 3 og/ eller 4 årig utdanningsløp blir lønnen 3 året: 0,75 lott og 4 året: 1,0 lott.


Lærlinglønn på fartøy som er medlem i Fiskebåt:

Lærlingens lønn er beskrevet i tariff mellom Fiskebåt og Norsk Sjømannsforbund § 28. I følge tariff for 2014 som fremdeles gjelder:

Første læreår/praksisår: 13.429 kr/ mnd.
Andre læreår/praksisår: 18.594 kr/ mnd.

NB! Det betales ikke feriepenger på disse satsene.

Andre lærlinger

Du skal normalt ha 1 ordinær årslønn i løpet av 2 år. Lærlingens lønn utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyansatte fagarbeidere i bedriften. Prosentandelen kan variere noe det enkelte halvår avhengig av bransje og fagområde.

Hovedmodell:
1. halvår: 30 %
2. halvår: 40 %
3. halvår: 50 %
4. halvår: 80 %

Overtid
Som lærling er du arbeidstaker i bedriften, med rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Jobber du overtid har du rett til overtidsbetaling. Noen bedrifter lønner etter lærlingtariffen, mens andre lønner etter den tariffen ufaglært arbeidskraft har når de arbeider overtid.

lærekandidat

Lærekandidater lønnes som regel på samme måte som lærlingen, men da ut fra årslønnen til hjelpearbeidere eller assistenter i stedet for fagarbeidere.

Ta fagbrev som voksen

Marint Kompetansesenter kan organisere støttekurs til teorieksamen. For å kunne arrangere et kurs må vi ha nok interesserte. Send e-post til kurs@marint.no og meld din interesse for et støttekurs. 

Støttekursene er på ca. 50-100 timer avhengig av fagområde. Kursene vil bli publisert under fanen «Kurs og kompetanse» på vår hjemmeside.

Praksiskandidat

 • Må dokumentere minst 5 års relevant praksis (60 måneder) med attester.

 • Må ta 5-timers skriftlig tverrfaglig eksamen i programfagene på vg.3-nivå

 • Trenger ikke fellesfag (norsk, engelsk, matte etc.).

Lærling med vg.1 og vg.2 fra «annet» utdanningsprogram

 • Får godskrevet 3 mnd. for vg.1 og 3 mnd. for vg.2 = totalt 6 mnd.

 • Må ta skriftlig tverrfaglig eksamen i programfagene på vg.3-nivå.

 • Får 48 mnd. – 6 mnd. = 42 mnd. læretid = 3,5 års læretid.

Lærling med rett vg.1 og feil vg.2

 • Får godskrevet 12 mnd. for vg.1 og 6 mnd. for vg.2 = totalt 18 mnd.

 • Må ta skriftlig tverrfaglig eksamen i programfagene på vg.3-nivå.

 • Får 48 mnd. – 18 mnd. = 30 mnd. læretid = 2,5 års læretid.

Voksenlærling

 • Har du ganske nylig startet i en ny jobb? Kanskje har du allerede jobbet 1-1,5 år i den nye stillingen?

 • Har du i tillegg fullført annen videregående opplæring?