Kurs og kompetansehevende prosjekter for marin næring

Se kommende kurs og meld deg på i dag

Har du spesielle ønsker med tanke på kurs eller prosjekter

Marint Kompetansesenter setter i verk tiltak etter forespørsel fra våre medlemmer eller behov og krav i næringen. Vi tar gjerne imot dine ønsker!

Send inn ønske