VIL DU BLI KADETT INNEN MARIN NÆRING?

Som kadett gjennomfører du et godkjent systematisk opplæringsprogram om bord i et fartøy.

Generelt om kadettordningen

En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning. Tiden fra fullført og bestått teoretisk utdanning og frem til mottagelse av første offisersertifikat kalles kadettid.

Marint Kompetansesenter håndterer kadetter for hele den norske fiskeflåten og for mange brønnbåtrederier.

Webcadet er et elektronisk administrasjonssystem hvor kadettens opplæring og kompetanse dokumenteres, godkjennes og bedømmes. Etter endt kadett tid sendes dokumentasjonen fra Webcadet til Sjøfartsdirektoratet og kadetten kan søke sertifikat. For å få tilgang til Webcadet må rederiet signere en avtale om bruk av Webcadet og fylle ut skjemaet "Informasjon om rederi". Disse sendes til kadett@marint.no. 

Medlemsrederier i Marint Kompetansesenter betaler et engangsbeløp på kr 5.000 for registrering i Webcadet og innføring i systemet, og kr 3.200 for hver ny kadett.

Rederier som ikke er medlem, betaler kr 7.200 ved første gangs etablering, og 4.200 kr for hver ny kadett.

Når du skal søke kadettplass

Kadettsøknad kan sendes direkte til rederiene. Vi anbefaler at du registrerer deg som kadett hos Webcadet.

Kontakt oss for mer informasjon

Lønn og tilskudd for kadett

Kadetter på fiskebåt er ikke omfattet av noen tariff og står derfor fritt til å inngå lokale avtaler med bedriften/rederiet. Interesseorganisasjonen Fiskebåt har laget noen anbefalinger for kadettlønn som kan følges:

  • Kadetthyre per måned ombord kr 21 000

  • Kadetthyren tillegges ikke feriepenger. Kadetten tilkommer ikke lott.

  • Tjenestetiden i kadettperioden er 8 timer per dag. Dersom kadetten settes til arbeid utover 8 timer per dag, skal dette godtgjøres med kr 147 per time.

  • Kadetten har samme rettigheter som øvrige besetningsmedlemmer med hensyn til forsikringer.

Få tilgang til Webcadet

Webcadet er et elektronisk administrasjonssystem hvor kadettens opplæring og kompetanse dokumenteres, godkjennes og bedømmes. Etter endt kadettid sendes dokumentasjonen fra Webcadet til Sjøfartsdirektoratet og kadetten kan søke sertifikat.

For å få tilgang til Webcadet må rederiet signere en avtale og fylle ut skjemaet «Informasjon om rederi». Disse sendes til kadett@marint.no.

Hvordan komme i gang med Webcadet:

1.

Rederi har funnet en kadett de ønsker å ta om bord.

2.

Dersom både kadett og rederi allerede har opprettet bruker i Webcadet, gir rederiet beskjed til Marint Kompetansesenter på kadett@marint.no, slik at vi får knyttet kadetten til vårt kontor. Når kadetten er tilegnet Marint Kompetansesenter kan rederiet knytte kadetten til sitt rederi og fartøy ved å klikke på fanen «ledige kadetter» og søke opp kadetten.

3.

Hvis kadetten ikke har bruker i Webcadet, er det nødvendig at kadetten registrerer seg.

4.

Hvis rederiet ikke har bruker, må følgende skjema lastes ned, fylles ut og sendes inn til kadett@marint.no:

Informasjon om rederi
Avtale om bruk av Webcadet

Marint Kompetansesenter oppretter da bruker for rederiadministrator og legger inn fartøy og instruktører på rederiets profil i Webcadet. 

Instruktører som ikke har bruker sender navnet på fartøyet de er på, kopi av gyldig MO/DO-sertifikat, telefonnummer og privat e-postadresse til kadett@marint.no for registrering.

5.

Kadett laster opp fagbrev og arbeidsavtale til sin profil. Arbeidsavtale skal spesifisere normal arbeidstid på fartøyet og avtalt arbeidstid for kadetten. Dersom kadettens fødselsnummer ikke kommer frem av arbeidsavtale eller fagbrev, ber vi vennligst om at du skriver det på et dokument og laster det opp til profilen din som vedlegg.

6.

Kadett legger inn sin første seilingsperiode og knytter seg til en instruktør. Dette må gjøres for hver tur.

7.

Instruktør må godkjenne sin relasjon til kadett for hver tur. Instruktør har bare tilgang til Webcadet når kadetten har aktiv seilingsperiode.

8.

Kadett gjennomfører skipsfamilisering og får denne godkjent av instruktør. Bytter kadetten fartøy må ny skipsfamilisering med ny instruktør gjennomføres.

9.

Rederiet knytter kadett til assessor for hele- eller deler av kadettiden. Instruktør kan ikke være både instruktør og assessor for samme kadett.

10.

Marint Kompetansesenter godkjenner kadett i Webcadet når følgende punkter er gjennomført:

  • Kadetten er ferdig med fartstiden på 180 eller 360 dager.
  • Instruktør og assessor har godkjent sin tilknytning til kadett.
  • Kadetten har gjennomført og fått godkjent skipsfamilisering av instruktør.
  • Kadetten har gjennomført og fått godkjent alle oppgaver i kadettboka av instruktør og assessor.
  • Rederiadministrator har godkjent alle fartstidsperiodene som kadetten har lagt inn under fanen «fartstid» i Webcadet.

11.

Skal kadetten søke ut sertifikat etter nye regler for beregning av fartstid, må rederiet skrive attest på at de har regnet ut at kadetten har tilstrekkelig fartstid til å søke ut sertifikat. Skrivet skal inneholde informasjon om den normale arbeidstiden om bord for kadetten.

Last ned mal for attestskriv

Attest sendes til kadett@marint.no og legges også ved i kadettens søknad om sertifikat til Sjøfartsdirektoratet.

NB! De nye reglene får kun innvirkning for kadetter som har mer enn 8 arbeidstimer avtalt per dag.

12.

Kadetten må selv søke ut og betale for utstedelse av sertifikat. Les mer på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider. https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/sertifikater/s...

Ofte stilte spørsmål og svar — for kadett og opplæringsrederi/fartøy

Lurer du fortsatt på noe?

Kontakt oss