VIL DU BLI KADETT INNEN MARIN NÆRING?

Som kadett gjennomfører du et godkjent systematisk opplæringsprogram om bord i et fartøy.

Generelt om kadettordningen

En kadett har fullført nautisk eller maskinteknisk utdanning. Tiden fra fullført og bestått teoretisk utdanning og frem til mottagelse av første offisersertifikat kalles kadettid.

Marint Kompetansesenter håndterer kadetter for store deler av den norske fiskeflåten og for flere brønnbåt og havbrukservice rederier.

Webcadet er et elektronisk administrasjonssystem hvor kadettens opplæring og kompetanse dokumenteres, godkjennes og bedømmes. Etter endt kadett tid sendes dokumentasjonen fra Webcadet til Sjøfartsdirektoratet og kadetten kan søke sertifikat.

Medlemsrederier i Marint Kompetansesenter betaler et engangsbeløp på kr 5.000 for registrering i Webcadet og innføring i systemet, og kr 3.200 for hver ny kadett.

Rederier som ikke er medlem, betaler kr 7.200 ved første gangs etablering, og 4.200 kr for hver ny kadett.

For å få tilgang til Webcadet må rederiet signere en avtale og fylle ut skjema med informasjon. Du finner disse her: HER 
Avtale og skjema sendes til kadett@marint.no
Ring 70 10 27 90 om du har spørsmål.  

Når du skal søke kadettplass

Kadettsøknad sendes direkte til rederiene.
Vi anbefaler at du registrerer deg som kadett hos Webcadet og legger inn profil hos https://www.kadettdatabasen.no/.

Kontakt oss for mer informasjon

Lønn og tilskudd for kadett

Kadetter på fiskebåt er ikke omfattet av noen tariff og står derfor fritt til å inngå lokale avtaler med bedriften/rederiet. Interesseorganisasjonen Fiskebåt har laget noen anbefalinger for kadettlønn som kan følges:


Kadetthyre per måned om bord: kr. 21.000 

Kadetthyren tillegges ikke feriepenger. Kadetten tilkommer ikke lott. Tjenestetiden i kadettperioden er 8 timer per dag. Tid som medgår til teoretiske studier og gjennomgang av nødvendige skriftlige instrukser, manualer etc., som ikke er en nødvendig del av den pågående opplæring, skal foregå utenom tjenestetiden.

Dersom kadetten settes til arbeid utover 8 timer per dag skal dette godtgjøres med kr. 147,- pr time. Satsen gjelder alle dager i uken, inklusive søn- og helligdager. Adgangen til å sette kadetten til slikt ekstraarbeid avtales lokalt. Arbeidet må skje innenfor tariffavtalens hviletidsbestemmelser.

Det kan lokal avtales en samlet godtgjørelse per måned om bord basert på det normale omfang av overtid og deltakelse i arbeid utover det ordinære for kadettopplæringen. Beregning av stønad ved 12 timers / 8 timers dag følger nedenfor.  

Kadetten har samme rettigheter som øvrige besetningsmedlemmer med hensyn til forsikringer. 

Kontakt oss for å få dokumentet med Fiskebåt sine anbefalinger for kadettlønn.

Hvordan komme i gang med Webcadet:

1.

Rederi har funnet en kadett de ønsker å ta om bord. Kadetter kan finnes gjennom webcadet eller https://www.kadettdatabasen.no/ 
kontakt tor.egil.fjelde@maritimt-forum.no om du trenger tilgang. 

2.

Dersom både kadett og rederi allerede har opprettet bruker i Webcadet, gir rederiet beskjed til Marint Kompetansesenter på kadett@marint.no, slik at vi får knyttet kadetten til vårt kontor og rederi.

3.

Hvis kadetten ikke har bruker i Webcadet, må kadetten registrerere seg (også sommerkadett).

4.

Hvis rederiet ikke har bruker, må SKJEMA lastes ned, fylles ut og sendes inn til kadett@marint.no

Marint Kompetansesenter oppretter da bruker for rederiadministrator og legger inn fartøy og instruktører på rederiets profil i Webcadet. 

Instruktører/assessorer som ikke har bruker sender navnet på fartøyet de er på, kopi av gyldig MO/DO-sertifikat, telefonnummer og privat e-postadresse til kadett@marint.no for registrering.
Registerer rederiet så husk å legge inn sertifikat som vedlegg til profil.

5.

Kadett laster opp fagbrev og arbeidsavtale eller annet dokument der fult fødselsnummer kommer fram til profilen sin.

6.

Kadett legger inn sin første seilingsperiode og knytter seg til en instruktør. Dette må gjøres for hver tur. Assessor kan knyttes for hele kadett tiden eller siste tur. 
Kadetten legger inn antall timer jobbet (12 timers dag i 30 dager eksempelvis 12x30= 360 timer

Instruktør kan ikke være både instruktør og assessor for samme kadett.


7.

Instruktør må godkjenne sin relasjon til kadett for hver tur. Instruktør har bare tilgang til Webcadet når kadetten har aktiv seilingsperiode.

8.

Kadett gjennomfører skipsfamilisering og får denne godkjent av instruktør. Bytter kadetten fartøy må ny skipsfamilisering med ny instruktør gjennomføres.

9.

Kadetten gjør ferdig delkapittel, da får instruktør tilgang til å godkjenne etterhvert.  

10.

Marint Kompetansesenter godkjenner kadett i Webcadet når følgende punkter er gjennomført:

  • Kadetten er ferdig med fartstiden på 180 eller 360 dager.
  • Instruktør og assessor har godkjent sin tilknytning til kadett.
  • Kadetten har gjennomført og fått godkjent skipsfamilisering av instruktør.
  • Kadetten har gjennomført og fått godkjent alle oppgaver i kadettboka av instruktør og assessor.
  • Rederiadministrator har godkjent alle fartstidsperiodene som kadetten har lagt inn under fanen «fartstid» i Webcadet.

11.

Skal kadetten søke ut sertifikat etter nye regler for beregning av fartstid, må rederiadministrator enten godkjenne i webcadet eller skrive attest på at de har regnet ut at kadetten har tilstrekkelig fartstid til å søke ut sertifikat. Skrivet skal inneholde informasjon om den normale arbeidstiden om bord for kadetten.

Last ned mal for attestskriv

Attest sendes til kadett@marint.no og legges også ved i kadettens søknad om sertifikat til Sjøfartsdirektoratet.

NB! De nye reglene får kun innvirkning for kadetter som har mer enn 8 arbeidstimer avtalt per dag.

12.

Kadetten må selv søke ut og betale for utstedelse av sertifikat. Les mer på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider. https://www.sdir.no/sjofart/sjofolk/sertifikater/s...

Ofte stilte spørsmål og svar — for kadett og opplæringsrederi/fartøy

Lurer du fortsatt på noe?

Kontakt oss