VIL DU BLI LÆRLING INNEN MARIN NÆRING?

Fisker

Liker du å skru?

Fiskeoppdrett?

Prosessoperatør?

Matros?