Kompetansehevende kurs, tiltak og prosjekter i Møre og Romsdal

Et samlende kompetansesenter for marin næring

Hvem er vi?

Marint Kompetansesenter er en samlende og koordinerende organisasjon for rekruttering og kompetansehevende tiltak innen marin næring. Vi holder kurs og iverksetter tiltak for bedrifter som ønsker å styrke kompetansen hos sine ansatte. Vi knytter også kontakt mellom bedrifter/rederi og lærlinger/kadetter. 

Vi tilbyr i all hovedsak våre tjenester i Møre og Romsdal, men tar også nasjonale og internasjonale oppgaver.

På innsiden

Bedrifter og medlemsfordeler

Marint Kompetansesenter eies av snart 160 bedrifter i marin næring. Medlemsbedriftene er organisasjonens ryggrad. Gjennom styret og årsmøtet tas det beslutninger som skal sikre at medlemmene får gjennomført sine rekrutterings- og kompetansetiltak. Som medlemsbedrift kan du til enhver tid påvirke hvilke oppgaver organisasjonen skal jobbe med. Medlemsbedrifter får tilgang til alt som utarbeides av Marint Kompetansesenter, til en sterkt redusert medlemspris.

Våre medlemsbedrifter: