ønsker du å bli lærebedrift?

Bli medlem

Finn din nye lærling gjennom Marint Kompetansesenter.

Bli lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som påtar seg opplæring av en eller flere lærlinger eller lærekandidater. Bedriften skal være godkjent av fylkeskommunen. For å bli godkjent lærebedrift skal bedriften kunne gi opplæring i kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen for det aktuelle faget, og ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som kan være ansvarlig for opplæringen.

Krav til lærebedrift

En lærebedrift må være medlemsbedrift i Marint Kompetansesenter. Marint Kompetansesenter kan samle flere lærebedrifter for å samordne opplæring av lærlinger/lærekandidater, slik at alle læremål oppnås. Lærlingen skriver lærekontrakt/opplæringskontrakt med Marint Kompetansesenter, som er juridisk ansvarlig for denne.

Lærebedriften

 • Referanser (lærere, arbeidsgivere, utplassering)

 • Vårt inntrykk fra intervju

 • Karakterer

 • Fravær

 • Eventuelt intervju sammen med bedrift

 • Det er bedriften som tar den endelige avgjørelsen.

Faglig leder

Lærlingen skal ha en faglig leder/hovedansvarlig for opplæring ved lærebedriften. Faglig leder skal påse at lærlingen får tilstrekkelig opplæring i henhold til kompetanseboken. Faglig leder kan delegere ansvaret for opplæringen til andre instruktører. 

Faglig leder skal være en person som enten:

 • Har hatt fagbrev i faget i minst 2 år.

 • Har høyere utdanning i det aktuelle faget.

 • Har minst 6 års arbeidserfaring fra faget.

Hvordan matcher vi bedrift og lærling?

Vi vurderer søkere til læreplasser etter følgende kriterier:

 • 1 - vi vurderer søkeren til å ha liten kompetanse i faget, ikke egnet og vil ikke anbefale vedkommende til læreplass.

 • 2 - vi vurderer søkeren til å ha lav kompetanse, lite interessert og vil ikke anbefale vedkommede til læreplass.

 • 3 - vi vurderer søkeren til å ha nokså god kompetanse, men uten å overbevise og vil anbefale vedkommende kun i samråd med enkeltbedrifter.

 • 4 - vi vurderer søkeren til å ha god kompetanse og gode evner i faget og vil anbefale vedkommende til læreplass.

 • 5 - vi vurderer søkeren til å inneha meget god kompetanse i faget og vi vil sterkt anbefale vedkommende til læreplass.

 • 6 - vi vurderer søkeren til å ha fremragende kompetanse og høy score på alle kriterier ellers og vi vil sterkt anbefale vedkommende til læreplass.

Vi gir vår vurdering basert på følgende skala fra 1-6:

 • Example label Subtext

Økonomisk støtte for lærebedrifter

Ønsker du å ta imot flere lærlinger til din bedrift eller til ditt rederi?

Det blir utbetalt  tilskudd for lærlinger og lærekandidater. Dette utbetales automatisk gjennom Marint Kompetansesenter. Mer informasjon om dette finner du i informasjonsheftet for medlemsbedrifter.