KVALITET I ALLE LEDD

KVALITET I ALLE LEDD

Kvalitet er viktig - også på dekk!

Å arbeide på dekk er både ansvarsfullt og risikabelt, derfor har vi på oppdrag fra næringa, utviklet et opplæringsprogram for dekksfolk. Kurset er både for deg som ønsker å bli nettmann eller bas eller som er i jobb og ønsker å formalisere din kompetanse. Dette er et helt nytt konsept som ble lansert i september 2018 og er en kombinasjon av praktisk trening og e-læring. Hele programmet tar ca 10 mnd. og er du interessert - sjekk vår kurskalender på marint.no. Neste gruppe starter allerede i mars:) 


Som en del av programmet er demo i strømningstanken i Hirtshals der en får se trål i aksjon under forskjellige forhold. Denne uka var det Cosmos Trawl og Egersund Group som fikk demonstrert sine produkt og i tillegg ble det et besøk i begge bedriftene sitt trålverksted. Bildene er fra denne turen der 10 deltagere var med.