Illustrasjon av båt

Velkommen til Holmøy Maritime AS

Marint Kompetansesenter er godt fornøyd med å ha fått rederiet Holmøy Maritime AS inn som eierbedrift. Rederiet har stor fokus på kompetansebygging og har derfor besluttet bli en del av nettverket.

Holmøy Maritime får gjennom dette tilgang til rabaterte priser på Kurs og Web Cadet. Lærlingeordninga vil fortsatt bli håndtert av lokalt Opplæringskontor. Rederiet vil sende sine mellomledere på de nye "Opplæringsprogram for fabrikk og fabrikkledelse" og "Opplæringsprogram for dekksarbeid og bas"Rederiet har trålerne; Prestfjord, Holmøy, Langøy og Sunderøy og har ca. 250 ansatte.


Vi ønsker velkommen og ser fram til et flott samarbeid.