SINTEF Ocean strømningstank i Hirtshals

TRÅL I AKSJON!

Som en del av vårt kurs "Opplæringsprogram for dekksarbeid og bas" er tur til SINTEF Ocean sin strømningstank for å se trål/tråldører i fysisk drift.

Her blir trål og tråldører testet før de blir tatt med til sjøs; dette for å optimalisere bruken for den endelige testen til sjøs. Denne gjengen startet på kurset allerede i september 2018 og har tidligere hatt praktisk trening på forskjellige redskap og redskap.
Gjengen på bildet er fra turen i Januar, der Mørenot og Selstad var med som leverandører og fikk demonstrert sine produkt. I morgen reiser en ny gruppe nedover og får demonstrert produkt fra Egersund Group, Cosmos Trawl og Thyborøn trawldoor. 


Flott at vi har leverandører som ser behovet for påfyll av kompetanse i denne næringen. Tusen takk til dere!
Ønsker du å vite mer om dette opplæringsprogrammet, sjekk vår kurskalender på marint.no eller send en e-post til kurs@marint.no. Vi starter nytt kurs allerede i mars.