Fint besøk før jul :)

Mulig spennende samarbeid med en hærlig gjeng :)

Før jul fikk vi spennende besøk fra Royal Greenland og Hirtshals Havn. Bakgrunnen er at de har lest om oss og vårt kurs-program som de ser mulighet for å benytte seg av til sine ansatte. 

Like før jul hadde vi et spennende besøk fra Royal Greenland og Hirtshals Havn. Royal Greenland er blant vedens 10 største sjømat-bedrifter og har hovedkontor i Nuuk på Grønland. I 2017 hadde de en omsetning på 5,6 mrd DDK og har mer enn 2500 ansatte globalt. 

De har totalt 48 fabrikk- og fiskeforedlingsanlegg og 16 båter i kystfiske eller trål. Utfordringen de har er at de har stor gjennomtrekk av mannskap på båtene og i fabrikkene mangler de arbeidskraft noe som har gjort at de har måttet importere arbeidskraft fra f.eks Kina og Filippinene.


De ønsker selvfølgelig å ansette lokale arbeidere og som et ledd i dette fokuset ønsker de å gi noe mer til de ansatte, f.eks i form av kurs, som forhåpentligvis vil gi de ansatte mer eierskap til jobben og mer forutsigbarhet for Royal Greenland.

Grunnen til at de har tatt kontakt med oss er at de har lest om våre kurs; Opplæringsprogram for fabrikk og fabrikkledelse og for dekksarbeid og bas og besøkte oss for å bli kjent med oss og for å få vite mer om hvordan vi evt kan skreddersy et kurs-program for de. 


Royal Greenland jobber tett sammen med Hirtshals Havn. De er også opptatt av å øke aktivitetsnivået i Havnen og ble derfor med og møtte oss. 

Der var en hærlig gjeng å ha på besøk og som dere ser på bildene fikk vi både vist de utsikten fra Fjellstua og øvd på "Svelegrepet". Det blir veldig spennende å se hvor dette fører hen :)