OKFH Marint Kompetansesenter

Revisjon hos Opplæringskotoret for Fiskeri- og Havbruksfag

I dag er vi i Måløy hos OKFH - Bjørn og John.

OKFH får besøk av Bureau Veritas på torsdag for årlig kontroll. Og før det må intern revisjon være ferdig. 

OKFH og Marint Kompetansesenter har i flere år samarbeidet om å ta intern revisjon hos hverandre. 

Ett viktig og verdifullt samarbeid på tvers av fylkesgrensene.