Marint Kompetansesenter

Råest på å skape verdier fra havrommet

Jeg var så heldig å få være med på en workshop i går, der temaet var "Møreregionen som sentrum for Norges satsing på havrommet".


Vi vet alle at skal vi ha nok mat til verdens befolkning fremover må vi utnytte mye mer av ressursene i havet. Så dette var en invitasjon til å diskutere om vi på Møre vil at vår region skal ta en større og tydeligere plass i Norges satsing på verdiskaping av havrommet nasjonalt og globalt. 

Hvorfor vi på Møre? Fordi vi har brei kompetanse, vi bygger båter, utstyrer båter, vi fisker, vi er nær banken osv... Vi har også stor konkurranse - som gjør at vi spiller hverandre gode og enda bedre! 

Dette vil næringen være med på, så nå skal prosjektet tas videre. 

Hva er visjonen?  -  "hva det er vi på Møre har, som "resten av verden trenger"

Hva skal vi gjøre? - "være råest på å skape verdier fra havrommet"

Mål? - "bedre arbeidsmarked"

Hvordan? "påvirke politikere til å se i vår retning"

Det var veldig spennende - jeg fikk fortalt noe om hva vi driver med og fikk en ganske klar formening om at kvalitet - og kompetanseheving er tema som denne gjengen ikke diskuterer i det daglige.

Så her må vi bare synliggjøre oss:)