We certify that your quality management system complies with the DNV GL standard for Maritime Training Providers (DNVGL-ST-0029).

Quality Management System

Our quality management system complies with the DNV GL standard for Maritime Training Providers (DNVGL-ST-0029).

Vårt sikkerhetsstyringssystem er godkjent av sjøfartsdirektoratet; Sjøfartsdirektoratet godkjenner Marint Kompetansesenter i henhold til § 14 i forskrift av 22. desember 2011

nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Vi er også sertifisert i henhold til DNV GL stantard ST-0029.

Download