Norwegian Gannet

Norwegian Gannet - Unik slaktebåt

I dag var Marin Kompetansesenter ombord på Norwegian Gannet, en unik slaktebåt eid av rederiet Havline.


I dag var Ewa, Ragnhild, Terje, Odd Lennart og Ole Andreas på omvisning ombord på Norwegian Gannet. Norwegian Gannet har mye til felles med en stor fabrikktråler. Den største forskjellen er at den pumper om bord laksen fra merder istedenfor å hale den om bord i en trålpose. Om bord i den 94 meter lange, 18 meter brede båten er det en fabrikk med hele 14 sløyemaskiner som hver har en kapasitet på 25 fisk i minuttet. Ingen tradisjonelle fabrikkskip har i nærheten av denne sløyekapasiteten. Fra første laks pumpes om bord, til siste laks blir losset i Hirtshals vil det gå 45 timer. Siden laksen fordeles på 10 RSW-tanker med samlet kapasitet på 1900 kubikkmeter vil den siste laksen som slaktes bare være 25 – 30 timer «gammel» når den losses og pakkes. I tillegg til dette kommer fordelene ved at laksen er atskillig bedre nedkjølt enn den som blir fraktet med bil.


Kaptein Kurt Arne Bjørge viste oss rundt.