Bilde fra lærlingesamlingen for nye lærlinger

Marin næring tar inn flere lærlinger

Marint Kompetansesenter har formidlet over 100 lærlinger så langt i 2018. Dette er ny rekord og vi registrerer at våre bedrifter og rederier i større grad tar inn lærlinger i nye fagområder. Det er fortsatt flest lærlinger i Fiske og fangst og Akvakultur. Vi nærmer oss nå 200 "løpende" lærekontrakter.

Marint Kompetansesenter jobber kontinuerlig for å synliggjøre alle mulighetene og fagområdene som finnes innenfor marin næring. Potensialet for flere lærlinger er stort og spesielt om bedriftene tar inn flere innen fagområder som kjemi prosess, industrimekaniker, logistikk, industriell matproduksjon mm. 

Bildene er fra lærlingesamlingen for nye lærlinger i sommer.