Åretslærebedrift

LUMARINE ER ÅRETS LÆREBEDRIFT 2018.

En stor ære å bli valgt som årets lærebedrift, sier ArneKristian Lie.

Julie Hjelen Eide og Lone Albertsen er lærlinger ved bedriften.Terje Flø er voksenlærling. Lumarine har gjennom de siste årene gitt mange lærlinger muligheten til læreplass. Ungdommen må få mulighet til å begynne i arbeidslivet og det bidrar til kompetanse heving i bedriften. Lumarine har som mål at flest mulig tar fagbrev,sier Arne Kristian. Et travelt og hektisk år med utbygginger tilbakelagt, og er veldig stolt at alle har bidratt.


Lumarine AS ble etablert i 2015 med navnet Rognkallen AS, og er en produsent av rognkjeks. Selskapet ble etablert av folk med lang erfaring med oppdrett av nye arter

og holder til på Tømmervåg i Aure kommune. Kistefos investerte i Lumarine i august 2016. Kistefos AS har bidratt med kapital til å gjennomføre nødvendige forbedringer
for å re-etablere produksjon. Anlegget er nå fullt funksjonelt og har levert rognkjeks siden januar 2017.

Lumarine AS har som mål å bli ledende innen produksjon av rensefisk av god kvalitet. I tillegg skal selskapet utvikle teknologi og metoder som gir både økt dyrevelferd
og effektivt oppdrett av rognkjeks av høy kvalitet. Produksjon fra egg til rognkjeks klar for utsett i merdene. Produksjonen er delt inn i 3 avdelinger; klekkeri/startforing,
silo- og påvekstavdeling. De befruktede eggene inkuberes i 288 døgngrader før de klekkes. De nyklekte larvene er ca. 5mm lange. De er godt utviklede og utrustet med sugekopp og en plommesekk som varer noen dager. Rognkjeksen har ikke svømmeblære og for å spare energi suger den seg kjapt fast på alt av overflater i karene som
kan benyttes til dette. Etter ca. 6 uker flyttes de over til siloavdelingen. I siloavdeling vokser rognkjeksen videre til en vekt på ca. 1,5 gram. Her begynner også sortering av

fisken. Når fisken er klar til levering, havner den i påvekstavdelingen. De sorteres videre og når de er rundt 10 gram vaksineres de. De holdes så videre i anlegget i 500 døgngrader etter vaksinering før de er klar til levering (20-60 g). Rognkjeksen screenes for kjente sykdommer/parasitter flere gangen i syklusen gjennom anlegget. Stamfisk, egg og melke screenes ved innlegg. Rognkjeksen screenes når de flyttes fra startforing til silo, før vaksinering og før levering. Dette er for å være helt sikker på at vi leverer et produkt av best mulig kvalitet.