Kjekt på norsk kurs

En lærevillig gjeng på kurs

Mandag var jeg innom norsk kurset som holdes for ansatte ved bedriftene Stokfisk AS og J Giskeødegård AS. Kurset holdes på Valderøy Barneskole og lærer er Alexander Tomren fra Valderøya. Det er 8 deltakere på kurset 4 fra hver av bedriftene. Kurset kjøres med støtte fra Kompetanse Norge og er på 90 timer totalt.


Deltagerne stortrives på kurs og norsken blir stadig bedre. Vi ønsker lykke til videre:)