Bilde av elever med tau under karrieredagene

Karrieredager - en viktig arena for rekruttering

Karrieredagane 2018 for elevar på 10.trinn

Marint Kompetansesenter har vært eller kommer til å være på alle arrangementer i fylket. Forrige uke var vi representert med Frid Breivik og Ragnhild Giskeødegård i Volda. De hadde god støtte fra VG2 Fiske og fangst - elever fra Herøy vg skole. Det var mange interesserte 10. klassinger som som vi håper fikk øynene opp for hvor mange spennende jobber som fins innen Marin næring. Se vedlagte bilder fra Volda.

Målsettingane med Karrieredagane er:
  • Alle avgangselevar frå grunnskolen skal få eit realistisk og levande bilete av utdanningsvegar og arbeids- og karrierevegar i Møre og Romsdal.
  • Karrieredagane skal gi dei unge ein sjanse til å finne ut meir om organisering og mangfald i regionalt næringsliv
  • Arrangementa skal vere ein motivasjonsfaktor for å få ungdom til å velje utdanningsretning og yrke som finst i eigen region
  • Arrangementa skal gi betre kjennskap og refleksjon i høve til utradisjonelle yrkes- og karrierevegar på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn
Tid og stad for dei ulike arrangementa:
Veke 37: 11. – 13. september – Romsdal/Molde
Veke 38: 19. september – Surnadal
Veke 38: 20. september – Kristiansund
Veke 39: 26. – 27. september – Søre Sunnmøre/Volda
Veke 40: 3. oktober – Nordre Sunnmøre/Ålesund