Intern audit

Intern revisjon - DNV GL ST0029

Intern revisjon mot DNV GL's standard ST0029

Marint Kompetansesenter er sertifisert etter DNV GL's standard ST0029. I den forbindelse gjennomføres intern revisjon. Her har vi en gjensidig avtale med OKFH hvor vi reviderer hverandre. I år kom Bjørn og John tirsdag 27.november og brukte hele dagen på oss. Kun avbrutt av en hyggelig lunsj på BRO. Rapporten er allerede komt min vei, så avvik og observasjoner skal i løpet av dagen legges inn i CCOM

Nå gjenstår ledelsens gjennomgang før DNV GL kommer på årlig gjennomgang i uke 50.


Takk til Bjørn og John som tok turen til Ålesund.