InCruit AS logo

InCruit AS

Incruit AS leverer tjenester som forenkler prosessen rundt rekruttering

Uansett hvilken type organisasjon man jobber i er det avgjørende å ha rett person på rett plass, men mange føler at selve rekrutteringsprosessen med å finne den rette personen er overveldende. På den andre siden er det en utfordring å skille seg ut som jobbsøker. Flere og flere har samme utdanning, jobb-bakgrunn og erfaringen. Så hvordan kan man skille seg ut i mengden av søkere uten å ha møtt arbeidsgiveren? Ved bruk av video-CV og gode kandidat profiler får man muligheten til å vise hvem man virkelig er og hva man er god for. Vi i Incruit AS mener at våre tjenester gir en ryddigere, ærligere og mer effektiv ansettelsesprosess. Rett person på rett plass!

Les mer her: https://www.incruit.no/