M-BA SALES & SERVICE AS

Har løftet kompetanse siden 2003

Siden starten i 2003 har Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner vært hovedområdet for opplæring.

Vi er en sertifisert opplæringsvirksomhet som ble etablert av Bernt Arve Midtbø i 2003.


De senere årene har kurstilbud vårt vokst og vi er blitt en viktig samarbeidspartner for offshore industrien mot shipping og riggselskaper.

Som opplæringsvirksomhet har vi som målsetning å stadig forbedre kvaliteten på opplæringen.
Vår styrke er leveringsdyktighet og kvalitet. Som høyeste prioritering er Helse, Miljø, og Sikkerhet med mennesket i fokus.

Vi har tro på at kvalitet på undervisningen og godt samarbeid med våre kunder vil bidra til å redusere ulykker og uønskede hendelser på arbeidsplassen.

Vårt hovedkontor ligger i Ålesund. Våre kurs avholdes ved vårt kurssenter i Ålesund, men kan også avholdes bedriftsinternt etter avtale.

M-BA er sertifisert av ASAS Sertifisering AS
Sertifikat nummer er ATS -213
ASAS Sertifisering AS er et av Norges ledende sertifiseringsorgan innen opplæring.


http://www.m-ba.no