Frozen At Sea

Frozen At Sea

Her kan du enkelt lære mer om NS 9444:2018 og sikre at fangsten blir godt og riktig ivaretatt før den fryses ombord.

For at opplæring i standarden skal være lett gjennomførbar har vi, i samarbeid med Møreforsking Ålesund AS, Standard Norge og Fiskebåt , utviklet et e-læringskurs som skal være et hjelpemiddel for intern opplæring av mannskap på f.eks linebåt eller trål.


Dette er et rent e-læringskurs som du kan ta når og hvor du vil :)

Her er link til kurset: https://www.marint.no/kurs-og-kompetanse