Marint Kompetansesenter

Filmsett på Mørenot

Det lages film med lærling Otto Kverndokk på Mørenot Gangstøvika i dag.

Opplærings kontoret for Maritime Fag lager film som skal brukes i forbindelse med rekruttering. Fiske & Fangst lærling Otto Kverndokk stiller opp som skuespiller, samt representerer den Marine næring.

Mange takk til Mørenot Fishery Gangstøvika som bidrar med realistiske kulisser.