Marint Kompetansesenter

Et samlende senter for marin næring

Gjennom kurs, tiltak og prosjekter i Møre og Romsdal ønsker Marint Kompetansesenter å være en samlende og kooridinerende organisasjon for rekruttering og kompetansehevende tiltak innen marin næring.

Marint Kompetansesenter har som mål å være marin nærings førstevalg som samarbeidspartner og tjenestetilbyder innenfor rekruttering og kompetansehevende arbeid.


Vi skal være kompetent, engasjert, kunnskapsrik og tillitsfull aktør for våre medlemsbedrifter og andre samarbeidspartnere.


Se hele artikkelen her: http://www.naeringsliv.no/Digital/Februar2019/mobi...

http://www.naeringsliv.no/Digital/Februar2019/mobile/index.html#p=21