Illustrasjon av opplæring

Enda en god grunn for å være en del av Marint Kompetansesenter

Vikenco AS er en av våre flotte eierbedrifter. For tiden kjøres både IKT og Norsk kurs for deres ansatte. IKT opplæring er et relativt nytt tilbud som vi håper flere bedrifter kan tenke seg å gjennomføre.

Vi søker midler, organiserer, skaffer lærekrefter og bidrar ellers til gjennomføring. Vi søker midler gjennom Kompetanse Norge, og vi har de siste 2 årene kommet gjennom "nåløyet" fått tilsagn på 1.4 Mill for å kjøre kurs for våre bedrifter. Kursene er gratis for deltagerne.


I november 2018 er det ny søknadsrunde og vi ønsker tilbakemelding på om flere av våre bedrifter ønsker slike kurs.Gjør som Vikenco Ta kontakt med oss - vi er her for dere.