Marint kompetansesenter

Bergtatt av næringen!

Vårt første møte med oppdrettsnæringen var hos Lerøy, avd Endreset. 

Det ble en spennende og lærerik dag!

Kl 09.00 skulle vi møte opp ved kai. Godt påkledd var vi klar for en spennende dag, der vi skulle få innblikk i en arbeidsplass som var helt ukjent for oss.

Vi ble tatt godt i mot av guttene som jobber ute på Endreset. Her fikk vi omvisning både inne på anlegget og ute på merdene. 

Med kaffe i koppen og en god prat rundt bordet, forklarte guttene ivrig ivei om hvordan en arbeidsdag utspiller seg. 

Vi ble faktisk bergtatt av denne næringen, og ikke minst det utrolig gode samarbeidet og miljøet de har.