Ansatte må snakke norsk

Norsk bør være språket vi bruker

Hos Møre Cod Fish på Bud skal alle ansatte snakke norsk. For tiden kjøres det norskkurs og lærer er Per Sigmund Henøen. Daglig leder Frank Drågen forteller at alle ansatte som ikke behersker norsk blir oppfordret til å lære seg dette. En svært viktig del av kurset er å lære ord og uttrykk fra produksjonen, rundt HMS, om egenkontroll (HACCP) og andre viktige områder. 


Kurset er et samarbeid med oss i Marint Kompetansesenter og midlene kommer fra Kompetanse Norge.

Bedrifter som er interesserte i norskkurs for sine ansatte bes ta kontakt med oss. Ny søknadsrunde kommer til høsten.