Marint kompetansesenter, årlig rapportering

Årlig rapportering til Møre og Romsdal fylkeskommune

Da er den årlige rapporteringa til Møre og Romsdal fylke avslutta, og nesten 80% av dere svarte!

Da er vårt arbeid med årlig rapportering over for i år. Vi endte opp med nesten 80% respons (regnet ut fra de som kunne svare,- 49 av 61). Vi ser at en del av våre medlemsbedrifter svarer avvikende på en del av punktene i den årlige rapporteringen. Mye av det handler helt åpenbart om misforståelser eller manglende kunnskap mtp begreper. Dette ser vi uansett på som vår jobb å oppklare i. Derfor har vi sendt ut et skriv til alle de faglige lederne som deltok i rapporteringen som oppklarer og forklarer sammenhengene mellom begrepene det det spørres etter gjennom lovteksten, og det en kanskje kaller tilsvarende i daglig tale. 

Oppklaring ifbm Årlig rapportering