Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse

Årets maritime lærebedrift

Da er det igjen på tide å nominere kandidater til SNMKs pris «Årets maritime lærebedrift».

Styret i stiftelsen mener det fortsatt er viktig å gi oppmerksomhet til en bedrift som tar ekstra ansvar for å sikre opplæringsplasser.
Frist for å sende inn nominasjonsforslag er tirsdag 15. januar 2019.
Bedrifter som tar inn maritime lærlinger og/eller kadetter kan nomineres. Det er de fire maritime opplæringskontorene, alle avdelingene av Maritimt forum og medlemsorganisasjonene i SNMK og styret i SNMK som kan nominere bedrifter. Styret i stiftelsen skal deretter gjøre en skjønnsmessig vurdering av de nominerte kandidatene basert på følgende kriterier:
1) Antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten.
2) Innsats for næringen ut over egen bedrifts interesse.
3) Tiltak for kvalitet i opplæringen.
4) Tiltak for mangfold i rekrutteringen.
Er det noen spørsmål, er det bare å ta kontakt