Marint Kompetansesenter kami skotholmen

-Dei Fekk ein ny glød

Veldig mange stuerter jobber åleine og har ingen å utveksle idear og erfaringar med medan der er på sjø.

Det seier den profilerte kokken og stuerten Ole Johnny Hjelmeseth, som var instruktør under inspirasjonskurset på Kami Skotholmen.


Kurset gjekk over to dagar og vart arranger av Marint Kompetansesenter etter førespurnad frå næringa.Resten av artikkelen i Vestlandsnytt ligger vedlagt.