Kompetanseutvikling i fiskeflåten


Bilde1.jpg

Bilde1.jpg
Bilde1.jpg

Marint Kompetansesenter har etter initiativ og forespørsel fra våre fiskebåtrederier satt i gang prosjektet "Kompetanseutvikling i fiskeflåten". Formålet er å i samarbeid med ekspertise fra næringa og andre, utvikle kurs/kompetanse opplegg for mellomledere som baser og produksjonssjefer. Det er et stort behov for flere mellomledere i flåten i dag. Prosjektet vil videre fokusere på å heve den generelle kompetansen for fiskere og bidra til å få "løfte" fagbrevet i Fiske og Fangst.

Kursene som utvikles vil være "piloter" og i stor grad baseres på E-læring. Dette vil medvirke til at det blir enklere for fiskere å delta (da mye kan tas når det passer hver enkelt). Ettersom dette er praktiske fag må nødvendigvis noe av undervisningen likevel legges opp med samlinger (oppmøte). Prosjektet er forankret i Møre og Romsdal, men "pilotene" som etter hvert blir utviklet kan lett overføres til andre regioner.

Prosjektet er et bredt samarbeid og er finansiert av Regional og næringsavdelinga i MR, FHF, Fiskebåt, Surofi, Norges Råfisklag, Fiskeflåten i MR og Marint Kompetansesenter. Det er sannsynlig at flere vil bidra til finansiering underveis eller i senere driftsfase.

Prosjektet ble oppstartet i oktober 2015 og ledes av Terje Molnes.

Lansering av første del av prosjektet "Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse" ble gjennomført på årsmøtet 5. april.

Første gruppe ut var samlet til oppstart Fredag 5. mai - fullbooket. Da er vi i gang:) Gruppe 2 gjennomførte oppstartsamling i juni.

Vi tar sikte på å sluttføre prosjektet tidlig i januar 2018 og da med lansering av Opplæringsprogram for dekk og dekksarbeid (nettmann, bas).

Påmelding gjør du her: http://marint.no/Kurs-og-prosjekt/Admin-kurs/Viskurs/Article/673/Opplaeringsprogram-fabrikk-og-fabrikkledelse