X

ISM Koden - Sikkerhetsstyring, ansvarlig og sikker drift av fartøy

 E-læringskurs

Kursdeltager skal etter gjennomført kurs forstå formål og bakgrunn for ISM koden. ISM er en internasjonalt anerkjent standard som skal bidra til nødvendige garantier for ansvarlig og sikker drift av fartøy, ivaretakelse av personell og miljøet (her særlig det marine miljø) overfor alle berørte myndigheter, samfunn og kunder, uansett hvor i verden man opererer. Kurset skal bidra til at deltakere i større grad blir kjent med rederiets ansvar, og slik svære i stand til å bidra med å iverksette, evaluere og kontinuerlig forbedre rederiet sitt sikkerhetsstyringssystem.

Når kursdeltager har gjennomført og bestått kurskrav, blir det utstedt kursbevis. Dette kan legges frem ved eventuell kontroll ombord av Sjøfartsdirektoratet (Klasseselskap eller annen organisasjon bemyndiget av Sjøfartsdirektoratet).

Pris: 

1 900,- for medlemsbedrifter i Marint Kompetansesenter   

2 900,- for de som ikke  er medlemsbedrifter 


ISM-koden gjør at eksisterende konvensjoner (flaggstat lover) settes i system og blir etterlevd. 

Påmelding Bli eierbedrift!

 Tilbake